Full list of members of 14th CPPCC National Committe

Updated: 2023-03-08 en.cppcc.gov.cn

The following is a full list of 2,172 members of the 14th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference divided into 34 participating groups.

The Communist Party of China (99 members)

Yi Xiaoguang, Wang Ning (military), Wang Jun, Wang Rong, Wang Yong, Wang Dongfeng, Wang Ercheng, Wang Zhigang, Wang Huning, Wang Guosheng, Wang Jianjun (Qinghai province) , Wang Changsong, Che Jun, Mao Wanchun, Gongbao Tashi (Zang ethnicity), Bater (Mongolian ethnicity), Kong Changsheng, Shi Taifeng, Ye Dongsong, Tian Xiangli (female), Fu Zhifang, Bi Jingquan, Zhu Shengling, Zhu Guoxian, Duojie Redan (Zang ethnicity), Zhuang Guotai, Liu Wei (Henan province), Liu Lei, Liu Xiaokai (Miao ethnicity), Liu Jiayi, Liu Cigui, Qi Zhala (Zang ethnicity), Xu Yousheng, Ruan Chengfa, Sun Wei, Sun Dawei, Ji Zheng, Li Jiang (female), Li Xiaopeng, Li Rongcan, Li Weiwei (female), Wu Cunrong, Wu Shezhou, Wu Yingjie, He Ping, Zou Jiayi (female), Shen Yueyue (female), Song Tao, Zhang Yizhen (female), Zhang Yangkun, Zhang Jinan, Zhang Xiaoming, Zhang Yijiong, Chen Xu (female), Chen Wu (Zhuang ethnicity), Chen Yong (Man ethnicity), Chen Xiaojiang, Chen Baosheng, Chen Run’er, Nuerlan· Abudumanjin (Kazak ethnicity), Miao Wei, Lin Duo, Lin Keqing, Ouyang Jian (Bai ethnicity), Yi Gang, Zhou Bo, Zhou Qiang, Zheng He, Zhao Yongqing, Zhao Zongqi, Hu Wenrong, Hu Chunhua, Ke Zunping, Xian Hui (female, Hui ethnicity) Jiang Xinzhi, Yao Zengke, Xia Deren, Xu Lingyi, Xu Liquan, Xu Qifang, Xu Xinrong, Gao Jin, Tang Yijun, Tang Fangyu, Tang Liangzhi, Huang Jiansheng, Huang Lixin (female), Sheng Maolin, Cui Bo, Cui Shaopeng, Cui Yuying (female, Zang ethnicity), Ge Huijun (female), Han Weiguo, Lan Shaomin, Lian Yimin, Teng Jiacai, Pan Ligang, Mu Hong, Wei Xiaodong

The Revolutionary Committee of the Chinese Kuomintang (65 members)

Ding Huafeng, Yu Ganqian  (Hui ethnicity), Ma Chuanxi, Wang Shijie, Wang Guangxian, Wang Hongling (female), Wang Xinjun, Wang Xinqiang, Wang Zunlai, Ou Jie  (female), Kong Weike, Tian Hongqi  (female), Bai Qingyuan, Lyu Xinyang, Zhu Xinli, Liu Tongde, Liu Liangcui  (female), Liu Jiaqiang, Qi Chengxi, Sun Xiaoguang, Sun Jiye, Du Hongyin, Du Haifeng, Wu Jiashi, Li Yan  (Man ethnicity), Li Shenglong, Li Guohua, Li Huidong  (Hui ethnicity), He Jie, He Baoxiang, He Bingqun, Song Qiu (female), Song Yajun, Zhang Li  (female), Zhang Yuexian  (female), Zhang Qingying (female), Zhang Xingkai, Zhang Bojun, Zhang Fuming, Zhang Xueqiao, Chen Chang, Chen Malin, Chen Xingying  (female), Chen Qianlin, Ouyang Zehua, Zhou Shihong, Zheng Jun, Zhao Suqing  (female), Yao Weihai, Jia Haiyang, Xia Xianpeng, Xu Yisong, Gao Xiaomei  (female), Guo Naishuo, Guo Shuhong, Tang Dongsheng, Huang Donghong  (female), Ge Guilu, Cheng Ping  (female), Cheng Yongbo  (Man ethnicity), Fu Chuan, Wen Xueqiong  (female), Xiong Hao, Xiong Shuilong, Huo Weiping

The China Democratic League (65 members)

Ding Mei  (female), Ding Guanghong, Ma Zongbao  (Hui ethnicity), Wang Xuan  (female), Wang Shuhong, Wang Guangqian, Wang Rongbin, Deng Changqiu, Gu Junyan (female, Zhuang ethnicity), Long Wanli  (female), Tian Gang, Ran Xia (female, Miao), Feng Yidong, Cheng Yuechong, Liu Hong, Liu Zhongmin, Liu Zhongkui, Liu Xuguang, Liu Side, Liu Yanling  (female), Liu Yaling (female), Jiang Zhitao, Xu Yanan  (female), Ruan Shiwei, Du Huiping, Li Zhengguo, Li Jianping, Li Mengjiao  (female), Yang Yunyan, Yang Andi  (female), Shi Yan  (female), Wu Nan, Wu Weishan, Wu Yihuan  (female), He Jihua, Wang Pengfei, Zhang Hui  (female), Zhang Laibin, Zhang Fucheng, Lu Guihua, Chen Qun, Fan Jiulun, Ouyang Minggao, Zheng Yongfei, Zhao Ji, Hu Gang, Liu Fengbo, Jia Nan  (female), Jia Qingguo, Qian Keming, Qian Lixia  (female), Qian Fuyong, Xu Bin, Cao Weixing, Cui Yali  (female), Kang Yaohong, Liang Liping  (female), Han Qinghua  (female), Gu Qing, Cheng Hong  (female), Shu Xiaogang, Meng Geli  (female), Cai Guangjie  (female), Huo Jinhua  (female), Wei Shizhong

The China National Democratic Construction Association (65 members)

Ma Huadong, Wang Jian, Wang Ling (female), Wang Xiaolong, Wei Jiangang (Zhuang ethnicity), Fang Jie (female), Fang Chuanlong, Fu Cheng, Bai Chong'en, Sima Hong  (female), Qiao Wei, Liu Muhua, Liu Bingjiang, An Ting  (Mongolian ethnicity), Xu Ling  (female), Sun Jie  (female), Sun Dongsheng, Su Hua, Su Li  (female), Li Xin  (female), Li Yao  (female), Li Xia  (female), Li Wenhai, Li Shijie, Li Zhongmin, Li Junlin, Yang Guang, Yang Miao  (female), Yang Shihai, Yang Hongming  (female), Yang Peijun, Wu Zhiming, Wang Yang, Wang Shengyang, Song Qing  (female), Lu Ming, Chen Xiaoping, Chen Bailing  (female, Man ethnicity), Chen Tingting  (female), Chen Zengjing, Fan Sheling, Luo Wei  (female), Jin Zhuang  (Mongolian ethnicity), Zhou Hanmin, Zheng Yali  (female), Zhao Bo  (female), Hong Huimin, Yao Jianming, Qin Boyong  (female), Qian Yuqing  (female), Qian Xueming, Guo Caiyun  (female), Tao Guifang  (female), Cao Wu, Liang Manhong  (female, Zhuang ethnicity), Kou Gang, Ge Jiantuan, Han Dan, Han Minchun, Lu Xiaoming, Xie Shanghua (female), Meng Xiaoling (female), Lai Mingyong, Xie Dong  (female), Xue Han  (female, Mongolian ethnicity)

The China Association for Promoting Democracy (45 members)

Ma Yuqiang, Wang Chunxiu (female), Shi Aizhong, Lu Tianxi, Bao Anming, Zhu Yongxin, Zhu Tonghui  (female), Xu Weilin, Sun Fa, Sun Junqing  (female), Li Malin  (female), Li Heping, Yang Jiande, Yang Jinghua  (female), He Zhimin, Zhang Yudong, Zhang Jinying  (female), Zhang Xuejun  (female), Zhang Xianyou, Zhang Yiwu, Zhang Zhenyu, Chen Guiyun, Chen Qianwen  (female), Shang Xunwu, Luo Yongzhang, Jin Yongwei, Zheng Jiajian, Zhao Changlong, Hu Zhongjun, Jiang Jun, Yao Aixing, Luan Xin  (female), Guo Shaomin  (female), Tao Kaiyuan  (female), Huang Zhen, Liang Yong, Liang Hao, Lu Xiulu, Bao Hujun, Cai Xiujun, Cai Guowei, Xiong Jijun, Li Xiaoying  (female), Pan Huili  (female), Pan Biling  (Tujia ethnicity)

The Chinese Peasants and Workers Democratic Party (45 members)

Ding Lieming, Yu Chunshui, Yi Fang(female, Yao ethnicity), Wang Kun, Wang Lu, Wang Xinghuan, Wang Jinnan, Yun Zhihou (Mongolian ethnicity), Kong Lingquan  (female), Deng Rongling (female), Gan Huatian, Shi Ke, Gong Fuwen, Zhu Tao, Liu Juncai (female), Liu Xianxiang, Hua Yawei, Li Ming  (female), Li Heyue, Li Sijin, Yang Zhen, Yang Jinlong, Yang Shuli  (female), Dan Yanzheng, Zhang Quan, Zhang Qiao, Zhang Guangqi, Zhang Zhuohua, Zhang Kuanshou  (Bai ethnicity), Meng Qingcai, Duan Qingying (female), Qin Haitao, Yan Bo, Xu Tao, Guo Yi, Guo Tiankang, Huang Hongxia  (female), Huang Baorong, Gong Jianming, Yan Wu, Jiang Wei, Jiang Hesheng, Jiao Hong  (female), Xie Jing  (female), Cai Wei

The China Zhi Gong Party (30 members)

Ding Shiyong, Wang Yan (female), Wang Liping (female, Zhejiang province), Wang Guiying (female), Lu Guoyi, Situ Guohai, Xu Guangwen, Sun Chengyi, Yang Yang  (female, Yi ethnicity), Yang Decai, Zhang Chen  (female), Zhang Wenming, Zhang Huajun, Zhang Zhihong  (female), Zhang Baiqing, Zhang Endi, Shao Zhiqing, Ou Yujun, Zheng Hong, Zhao Xiaoping  (female), Hou Maofeng, Yuan Wen  (female), Xu Xudong, Xu Xiaolan (female), Gao Xiumei  (female), Tao Yisheng (female), Huang Wu, Jiang Zuojun, Jiang Pengju , Xie Ziqing  (female)

The Jiu San Society (45 members)

Yu Renjie, Ma Xiuzhen (female), Wang Changping, Wang Rufang, Wang Xiaoping  (female), Lu Ke, Ye Zhengbo, Guo Jianchun (female), Zhu Chunyun (female), Zhu Chengqing (female), Liu Tao (female), Liu Zhongfan, Liu Zhengkui, Liu Xiaomei  (female, Mongolian ethnicity), Du Yan  (female), Li Qingshan, Li Xuelin, Li Xinhua, Yang Dan, Yang Tongguang, Wu Daishe, Leng Xiangyang, Zhang Shaokang, Zhang Fengbao, Zhang Fulin, Chen Chiping  (Tujia ethnicity), Chen Yiping, Shao Hong, Zhou Lan (female), Zhou Hongyi, Pang Da, Shan Chongxin, Qu Qian, Zhao Wen (female), Zhao Jing (female, State Taxation Administration), Zhao Jinyun  (female), Qin Song, Qin Shunquan, Qian Feng  (Shanghai municipality), Xu Jiuping, Weng Jianping, Peng Jianming, Ge Huibo, Lai Ming, Pan Jianwei

The Taiwan Democratic Self-Government League (20 members)

Wang Yu, Kong Lingzhi, Lyu Shaojun, Liu Yan  (female), Jiang Erxiong  (female), Jiang Liping, Xu Kewei, Su Hui  (female), Yang Xiaohong  (female), Wu Guohua  (female), Chen Wei, Chen Jun  (female, Gaoshan ethnicity), Chen Ziyun  (female), Chen Yuling  (female), Chen Qingli  (female), Gao Jie  (female, Guangdong province), Fu Zhiguan, Cai Xin  (female), Cai Rui, Liao Minghong

Individuals without party affiliation (65 members)

Ding Yanxin, Ma Dongping (female, Hui ethnicity), Ma Haijun (Hui ethnicity), Wang Jing (female), Wang Guiling (female), Wang Xiaotong, Wang Lizong, Wang Meixiang, Deng Zhonghan, Shi Wenxian, Wu Aiqun, Liu Hui (Man ethnicity), Xu Jingjun, Li Wei, Li Dan, Li Xi, Li Liying (female), Li Guohong, Lian Yuming, Xiao Qi (female), Wu Lizhu (female, Hui ethnicity), Wu Fenggang, He Jing  (female), He Qinghu, Shen Aihong  (female), Song Chaoxue, Zhang Xiao, Zhang Ping, Zhang Guangdong, Zhang Lianqi, Zhang Chunyan  (female), Zhang Shuxin, Zhang Mianzhi, A Lai(Zang ethnicity),Zan FenggFan Shukui, Lin Yifu, Zhou Yuan, Zhou Zhongrong, Zhou Zhihua, Zhou Zhonghe, Hao Haiping, Zhong Zhangdui, Yao Lijun, Qin Bin, Nie Xin, Nie Zhuqing, Jia Zhenglan  (female), Xia Yuhong (female), Gao Hongjun, Xi Nanhua, Tao Zhi (Man ethnicity), Huang Yuguang, Jiang Ying (female), Jiang Yi, Jiang Zhipeng, Han Shengjian, Qin Bin (Zhuang ethnicity), Shu Hongbing, Wen Xiaobo, Lan Fenghui, Dou Ganggui, Guan Yunhong (Mongolian ethnicity), Tan Wenying (female), Dai Yongjiu

The Communist Youth League of China and the All-China Youth Federation (36 members)

Yu Benhong, Shangguan Jian, Wang Yishu (female), Wang Yaping  (female), Wang Dubo, Tian Jing  (female), Zhu Yan  (female), Liu Mingzhen  (female), Liu Hongyue  (female), Liu Aiping  (female), Xu Lijin, Yang Zhenglong, Xiao Xinguang, Wu Zhongge, Wu Bixia  (female), Zhang Kun, Zhang Zhaohui, Chen Huai, Chen Tianshi, Lin Jican, Yue Wei, Zhou Quan  (female), Zhou Xiaoping, Zheng Chunyang, Hou Guisong, Zhu Linfang  (female), He Han, He Kaiqi  (female), Dang Yanbao, Ni Bangwen, Ling Junjie, Gao Qingbo, Cao Peng, Fu Zhenbang, Zeng Wenlong, Wei Xin

The All-China Federation of Trade Unions (63 members)

Ding Yanzhang, Ma Lu  (female), Ma Xiuli  (female), Wang Bin, Wang Shaofeng, Wang Baisen, Wang Tongzhou, Wang Xiaofeng, Lu Yuefu  (Tujia ethnicity), Ye Yangsheng, Feng Jianghua, Pi Jianlong, Lyu Guoquan, Xiang Wenbo, Liu Zheng, Qi Weimin, Jiang Yi, Jiang Guangping, Ruan Ying, Ruan Qiantu, Sun Yongcai, Sun Zhiqiang, Li Xinggang, Yang Jie, Yang Yudong, Yang Junri, Zou Zhen, Xin Feng, Wang Jianping, Zhang Tao  (female), Zhang Xuansong, Zhang Maohua, Zhang Xiaolun, Chen Jianbiao, Gou Husheng, Lin Lunwei, Lin Xiaofa, Lin Xiaohui, Yue Jianwu, Zhou Guoping, Meng Zhenping, Zhao Junmin, Hao Hongjun, Hu Wangming, Hu Dezhao, Ke Ruiwen, Duan Xiangdong, Hong Jie, Yuan Jinglian (female), Xu Hairong, Xu Pengfei, Weng Zuliang, Guo Daijun, Guo Ji’an, Huang Guo, Yan Jinghua, Su Bin, Cai Zhizhou, Cai Yide , Tan Xuguang, Dai Dongchang, Dai Hegen, Wei Dichun

The All-China Women's Federation (67 members)

Wang Fang  (female), Wang Yi  (female, Man ethnicity), Wang Jue  (female), Wang Sujun  (female), Wang Shuhui (female), Qiu Hong  (female), Deng Jian  (female), Long Guoying  (female), Lu Hong  (female), Lu Min  (female), Lu Weiying  (female), Feng Yan  (female), Cheng Ping  (female), Liu Wenli  (female), Liu Wenping  (female), Liu Yuwan (female), Liu Lijian  (female), Liu Xiaobing  (female), Liu Xiaomin  (female), Mi Rong  (female, Man ethnicity), Jiang Bitao  (female), Qi Xiaobing  (female, Hui ethnicity), Su Xun  (female), Yang Shuang  (female), Yang Linping  (female), Wu Haiying  (female), Wu Haiying  (female, Hui), Wu Beili  (female), He Rong  (female), Shen Beili  (female), Zhang Ying  (female), Zhang Junping  (female), Zhang Liwen  (female), Zhang Zuojiao  (female), Zhang Xiaolan  (female), Zhang Difang (female), Chen Zhonghong  (female), Chen Zuoning  (female), Chen Hongyan  (female), Miao Yanhong  (female), Lin Yi  (female), Lin Jie  (female), Yue Zehui (female), Zhou Chaonan  (female), Qu En  (female), Meng Dongmei  (female), Zhao Xinzhu  (female), Zhao Aiming  (female), Hu Lijie  (female), Huda Gula  (female, Mongolian ethnicity), Jiang Yan  (female, Man ethnicity), Xia Jie  (female, Hui ethnicity), Chai Liang  (female), Xu Ruixia  (female), Weng Tiehui  (female), Gao Jie  (female, Shaanxi province), Gao Lin  (female), Gao Peixuan  (female), Peng Jing  (female), Cheng Xiaojian  (female), Cheng Xiang’ai  (female), Xie Wenmin  (female), Meng Man  (female, Man ethnicity), Lei Jie  (female), Zhai Meiqing  (female), Pan Yiqin  (female, Hui ethnicity), Xue Jingxia  (female)

The All-China Federation of Industry and Commerce (65 members)

Ding Zuohong, Wang Yu, Wang Guangyuan, Wang Junjin, Fang Guanghua, Ye Qing, Shi Guilu, Duoji Cizhu (Zang ethnicity), Liu Wei  (Xinjiang Uygur autonomous region), Liu Cong, Liu Zhendong, Liu Ruiling, An Runsheng, Xu Mingjin, Ruan Hongxian, Shou Ziqi, Li Qing  (female), Li Shufu, Li Hanyu, Li Zhaoqian, Li Lianzhu, Li Weidou, Yang Li  (female), Yang Ying (female), Yang Hui, Yang Youxing, Xiao Kaixuan, Wu Cheng , Qiu Xiaoping, He Wenhui, He Xiaoyong  (Hui ethnicity), Wang Hongyan  (female), Zhang Jian, Zhang Xinghai, Zhang Jianming, Chen Xiaolin, Shao Danwei  (female), Lin Kaiwen, Zhao Lixin, Zhao Yanqing, Zhao Yiwu, Hu Hanyang, Nan Cunhui, Yu Jian, Lou Jie, Fei Gongquan, Yao Jinlong, Nie Lei, Dang Zhen  (female), Xu Lejiang, Gao Feng, Gao Yunlong, Guo Qizhi, Tang Yan  (female), Huang Rong, Sui Guohua  (female), Ge Jian, Jing Puqiu  (female), Lu Yong, Zeng Yuqun, Xie Ru  (female), Chu Jun, Xiong Wei, Fan Youshan, Yan Ying  (female)

The China Association for Science and Technology (43 members)

Wang Yongliang, Wang Xianjin, Wang Huaimin, Wang Jinlong, Deng Mingjiang, Lyu Guofan, Zhu Rixiang, Qiao Jie  (female), Sun Shen, Li Xing, Li Zhongping, Li Zhiqiang, Yang Changfeng, Xiao Wenjiao, Xiao Longxu, Qiu Zhiming, Min Yiren, Zhang Feng  (female), Zhang Xu (Ministry of Science and Technology), Zhang Jie, Zhang Yongqiang, Zhang Kejian, Zhang Aman, Lu Jianhua, Shang Yong, Ming Ju, Zhao Xiaojin, Hu Jinbo, Yu Biao, Shi Yigong, Xu Ping, Xu Yanhao, Xu Jianguo, Huang Wei, Cao Amin, Jing Yaping  (female), Cheng Jianjun, Zeng Yi, Xie Suyuan, Liao Xiangke, Fan Jie, Fan Bangkui, Wei Yuegang

The All-China Federation of Taiwan Compatriots (14 members)

Zhuang Zhenwen, Li Dazhuang, Yang Yizhou, Chen Chun, Chen Xiaoyan  (female, Gaoshan ethnicity), Chen Yuanfeng, Lin Na  (female), Lin Min, Lin Minjie  (female), Zheng Ping, Huang Lanqian  (female), Huang Yihui, Zeng Jingyi (female), Pan Yuping  (female)

The All-China Federation of Returned Overseas Chinese (26 members)

Ma Xiaolin, Deng Xiaoqing, Lyu Tao  (Man ethnicity), Liu Yiqin  (female), Liu Mingjun, Xu Qingliu, Li Lin, Li Xu, Li Xingyu, Yang Quanhong, Lin Dingqiang, Rong Yang, Liu Lingling  (female), Shi Ganping, Hong Mingji, Xu Xipeng, Huang Chuji, Cao Junli, Sui Jun  (female), Cheng Yan  (female), Shu Xin, Xiewen Genduo (Zang ethnicity), Xie Liangzhi, Xie Junming, Cai Mingwei, Wei Yingjie

Literature and the arts (112 members)

Ma Haowen, Ma Fenghui, Wang Dan, Wang Ning  (Beijing municipality), Wang Ke, Wang Yong  (the Ministry of Culture and Tourism), Wang Rui, Wang Shu, Wang Pingjiu, Wang Liping  (female, Shanghai municipality), Wang Liguang, Tashi Dawa (Zang ethnicity), Muyasaier Tuohuti(female, Uygur ethnicity), Niu Kecheng, Yin Xueyun  (female), Yin Xiaodong, Shi Lei  (Hunan province), Tian Qinxin  (female), Bai Shuiqing, Feng Li  (female, Hui ethnicity), Feng Yuanzheng, Lyu Chenglong, Ren Wanping  (female), Liu Guang, Liu Dong, Liu Wanming, Liu Xunfeng, Liu Xuejun, Liu Xiaowei, Liu Jiacheng, Xu Ning, Xu Jiang, Xu Hongfei, Li Mei  (female), Li Qun, Li Liusan, Li Xincao, Li Guoxing, Li Junhu, Yang Honglin, Wu Xing, Wu Wenke, Wu Hongliang, Wu Minjie  (female), Qiu Huadong, Qiu Yunhua, Gu Haohao  (female), Xin Lili (female), Shen Chen, Shen Tiemei (female),Chi Xiaoqiu (female), Chi Zijian (female), Zhang Xu (the Ministry of Culture and Tourism), Zhang Hong, Zhang Ji, Zhang Bin (Hong Kong), Zhang Liping (female), Zhang Kaili (female), Zhang Tieshan, Chen Yan, Chen Tong, Chen Linzhi, Miao Jie (female), Fan Zongchai, Lin Mao, Dilinaer Abula (female, Uygur ethnicity), Zhou Li  (female), Zhou Qingfu, Zheng Qian  (female), Zheng Gengsheng, Zongyong Zhuoma (female, Zang ethnicity), Zhao Cong  (female), Zhao Xiujun  (female), Zhao Baogang, Hao Rong, Hu Jiyuan, Huangfu Yichuan, Yu Feng, Mianchong Luobudasi (Zang ethnicity), Jiang Kemei  (female), Hong Houtian, Yao Jue  (female), Yuan Huiqin  (female), Du Haijiang, Nie Chenxi, Mo Hualun, Gao Yingpo, Gao Mantang, Guo Rong  (female), Tang Yanhai, Cui Wei  (female), Yan Jingming, Peng Jiapeng, Dong Yuanyuan  (female), Dong Xiyuan, Dong Yaopeng, Jiang Shengnan  (female), Han Ziyong, Han Xin'an, Jing Xiyou, Fu Ruoqing, Jiao Xingtao, Shu Yong, Zeng Xiaomin  (female), Jin Dong, Zhen Zidan(Donnie Yen), Zhan Yong, Liao Changyong, Xiong Zhaozheng, Teng Zhenfu, Huo Jianqi, Dai Bin

Science and technology (107 members)

Ding Hong, Yu Zongbao, Ma Guanghui  (female), Wang Liang, Wang Xiaojun, Wang Yuanqing, Wang Changqing, Wang Laichun  (female), Wang Chunru  (Mongolian ethnicity), Wang Shunian, Wang Runfu, Wang Ruijun, Bian Xiuwu, Fang Xiang, Fang Zhong, Ye Cong, Feng Yufang, Xing Yixin, Qu Wei, Lyu Yueguang, Zhu Songchun, Zhu Junqiang, Qiao Hong  (female), Ren Yonghua  (female), Liu Qiang, Liu Shiquan, Qi Xiangdong, Xu Bo, Xu Ruiming, Sun Yuhan, Sun Zhijia, Sun Changlong, Yan Jianwen  (Hui ethnicity), Li Zhi, Li Meng, Li Quanming, Li Xiumin  (female), Li Yinghong, Li Junquan, Li Hengnian, Li Jinghong  (Mongolian ethnicity), Yang Changli, Yang Jiancheng, Yang Mengfei, Yang Xinmin, Wu Ligang, Wu Ximing, Wu Jianping, Wu Yansheng, He Lin, Yu Xiaohui, Leng Jun, Shen Zhiqiang, Song Xiaoming, Zhang Feng, Zhang Guangjun, Zhang Yunquan, Zhang Dongchen, Zhang Gaiping, Zhang Zhentao, Zhang Geming, Zhang Xinmin, Zhang Deqing, Lu Anhui, Chen Jiang, Chen Xianhui, Chen Yingwu, Chen Ximing, Wu Xiangping, Fan Zhaolin, Zhou Xiangyu, Zhou Xingjiang, Zhou Qunfei  (female), Qu Guoxin, Zhao Chen, Zhao Jing  (female,China Aerospace Science and Industry Co Ltd), Zhao Changyin, Zhao Yuliang, Zhao Hongwei (female), Zhao Zeliang, Zhao Xiaoguang (female), Zhao Xiaochen, Zhao Ruifeng, Hu Zhen, Hou Lijun (Man ethnicity), Shi Huajun, Ni Sidao, Xu Xing, Xu Nanping, Gao Ming (female), Gao Tianming, Gao Jiangang, Xi Zhenfeng, Tang Changhong, Rong Yi (female, Tujia ethnicity), Huang Xueying (female, Mongolian ethnicity), Cao Jianguo, Chang Kai, Yan Xiyun  (female), Han Yongjiang, Han Junli, Zeng Yichun, Xie Xiaoliang, Cai Ronggen, Zang Jihui, Wei Mingying  (female)

The social sciences (73 members)

Ma Shuqiang, Ma Baocheng, Wang Liping, Wang Canlong, Wang Linggui, Wang Xuedian, Niu Tongxu, Long Mingbiao, Lu Xi (female), Tian Peiyan, Bai Shaokang, Feng Pengzhi, Bi Feiyu, Bi Yanchao (female), Lyu Hongbing, Zhu Lieyu, Zhuang Yan, Liu Ning (female), Liu Zhao, Liu Jie, Liu Jiming, Liu Jianguo, Sun Maoli, Sun Xueyu, Li Lianxiang, Li Yiwei, Li Zhangze, Yang Zhi, Yang Wanming, Yang Xiaobo, Xiao Houfa, Shi Hexing, Wu Xiangdong, Yu Xingan, Yu Xinhua, Shen Liang, Chi Rida, Zhang Yi, Zhang Guanghan, Zhang Fenglei, Zhang Ximing, Zhang Yuyan, Zhang Laiming, Zhang Guanzi, Zhang Jijiao, Lu Guoqiang, Chen Li, Chen Xia  (female), Chen Songxi, Chen Guoqing, Chen Zongrong, Chen Xingcan, Chen Siyuan, Lin Wenxun, Jin Xuefeng, Zhao Fan, Zhao Changhua, Hu Jianmiao, Hu Henglu, He Xiaorong , Yuan Xiaobin, Yuan Aiping, Xia Chuntao, Gao Yu, Cao Pu, Cao Wenze, Cui Haiyang  (Korean ethnicity), Jiang Jianguo, Fu Xingguo, Xiong Xuanguo, Dai Xiaoming  (Miao ethnicity), Dai Hongbing, Wei Qingsong

Economics (108 members)

Ding Shizhong (Hui ethnicity) , Ma Jun (female), Ma Zhengwu, Ma Yongsheng, Ma Junsheng, Ma Jiantang, Ma Chongxian, Wang Wei (Organs of the CPPCC National Committee), Wang Jiang, Wang Shimin, Wang Yongli, Wang Jiangping, Wang Mingdan, Wang Junshou, Wang Bingnan, Mao Dingzhi, Yin Yanlin, Kong Lingcheng, Shi Lei (Mongolian ethnicity), Lu Jin, Shen Changyu, Fu Gangfeng, Bai Tao, Feng Zhenglin, Ning Yong, Ning Jizhe, Quan Zhiguang (Korean ethnicity), Qu Yongyi, Zhu Bixin, Ren Deqi, Liu Yunfeng, Liu Hualong, Liu Yonghao, Liu Yongfu, Liu Shangxi, Liu Aili, Liu Xinyong, Jiang Haoran, Li Minji, Li Yangmin, Yang Liu  (female), Yang Chengchang, Yang Zongru, Wu Yiqiang, Wu Fulin, Yu Bin, Zou Lei, Leng Weiqing  (female), Song Shuguang, Zhang Kui, Zhang Yong  (Tianjin municipality), Zhang Qi, Zhang Shaoming, Zhang Junkuo, Zhang Jianmin, Zhang Chunhua, Zhang Yichen, Chen Li, Chen Siqing, Chen Zuxin, Chen Xiaohong (female), Shao Chi, Fan Xiaoyun (female), Fan Zhagen, Lin Gang, Lin Yong, Lin Yibin, Luo Xi, Jin Li, Zhou Yubo, Zhao Dong, Zhao Huan, Zhao Zhengping, Hao Shuchen, Hu Zejun (female), Ke Xiping, Yu Peigen, Jiang Wanrong, Jiang Chunshui, Zhu Shumin, Qin Rongsheng, Chai Qiang, Qian Gang, Qian Wenhui, Xu Jianjun, Guo Kongcheng, Guo Lanfeng, Guo Yufeng, Tu Huilong, Huang Yuzhi, Huang Zhixiang, Huang Xizhong, Huang Qunhui, Cao Zhian, Yan Feng, Chen Zhihua, Sui Zhongcheng, Peng Chun, Han Qian, Han Liping, Han Baojiang, Pu Chun, Cai Jianchun, Tan Jiong, Tan Yueheng, Huo Yingli  (female), Wei Gejun, Wei Boping

Agriculture (70 members)

Yu Xueli, Wan Jianmin, Ma Youxiang, Ma Zhongming, Wang Wei  (Russian ethnicity), Wang Jing  (female), Wang Dongsheng, Wang Chuanxi, Wang Xiaodong, Kong Hongzhi, Tian Xuebin, Dai Ping  (female), Cong Lianbiao  (Hui ethnicity), Lan Dingguo, Dawa Dhondup (Zang ethnicity), Lyu Aihui  (female), Zhu Shuifang, Ting Bater (Mongolian ethnicity), Zhong Zhiyu, Liu Weiping, Liu Jungang, Liu Huanxin, Sun Zhihong, Yan Jianbing, Du Zhixiong, Li Baoju, Li Yuanyuan, Li Jiayang, Yang Song, Wu Hongyao, He Yixin, Yu Jing  (female), Zhang Yan, Zhang Weiyuan, Zhang Hecheng, Zhang Zhijun, Zhang Heping, Zhang Taolin, Zhang Leiming, Alatengdalai (Mongolian ethnicity), Chen Hualan  (female), Chen Wenfu, Fan Guoqiang, Lin Hai, Lin Jinxing, Zheng Yuguo, Shan Yang, Zhao Xiaoyan  (female), Hu Ya'an, Hu Peisong, Zhong Denghua, Chong Kang, Hou Shuisheng, Zan Linsen, Jiang Ming, Ban Litong, Chai Shouxi, Guo Wei, Tang Junjie  (female), Huang Sanwen, Huang Liping  (female, Li ethnicity), Huang Xianliang, Cao Jinshan  (Mongolian ethnicity), Cao Xiaofeng  (female), Qi Yijun, Cui Lijuan  (female), Liang Ye, Han Lujia  (female), Cheng Yuzhen  (female), Pan Yuansong

Education (103 members)

Yu Qiaohua  (female), Wan Shiqiang, Wei Bingjiang, Ma Huaide, Ma Jinqi, Ma Jinglin, Wang Rui, Wang Pu, Wang Zhongliang, Wang Renxiang, Wang Chengbin, Wang Guoren, Wang Dinghua, Wang Fuming, Wang Xuemei  (female), Wang Shuqian  (female), Wei Jun  (Zhuang ethnicity), Fang Ming, Fang Shouen, Long Teng, Lu Jianjun, Cong Bing, Lan Zhen  (female, She ethnicity), Ren Shaobo, Liu Lin, Liu Xiaojun, Liu Xiaokang, Liu Linya, Liu Sijin, Liu Jujiao  (female), Liu Zhipeng, Jiang Yang, Sun Yao, Sun Baoguo, Li Li  (female), Li Xiaoxuan, Li Lijuan  (female), Li Shengdui, Yang Huayong, Yang Zhenbin, Xiao Fei, Wu Hongwei, Wu Dewei, Qiu Feng, Wang Xiaofan, Wang Jinsong, Shen Zhihua, Zhang Yuqing, Zhang Pingwen, Zhang Yunkai, Zhang Zhiyong, Zhang Jingze, Zhang Zhengwen, Zhang Minqing  (female), Chen Weizhi, Chen Zhuoxi, Wu Limin, Ouyang Hongwei, Luo Weidong, Jin Shi, Zheng Fuzhi, Meng Yan  (female), Meng Hui, Meng Xiangqing, Zhao Changlu, Zhao Haixing, Liu Ru  (female), Bai Wenhui, Xin Sijin, Shi Daning, Shi Weidong, Jiang Yajun, Jiang Yaodong, Hong Wei, Zhu Lianqing, Zhu Yuefei, Mo Haitao, Qian Jiasheng, Ni Minjing, Xu Kun, Xu Lihua  (female), Gao Jinfeng  (female), Gao Xinbo, Guo Kunyu, Huang Zhujun  (female), Huang Xiaojuan  (female), Gong Weijuan  (female), Gong Liutang, Gong Jianmei  (female, Zhuang ethnicity), Cui Tian, Shang Wenjiang, Dong Hongchuan, Han Linhai, Cheng Jianping, Zeng Yong, Wen Tao, Lei Qunfang  (female, She ethnicity), Man Kaihong  (Hui ethnicity), Chu Liangyin  (Tujia ethnicity), Tan Tieniu, Teng Jinguang, Pan Jian  (Zhuang ethnicity), Dai Liyi

Sports  (24 members)

Ding Xia  (female), Ding Yalin  (female), Wang Liqin, Wang Yongfeng, Wang Jiaen, Li Yanhu, Liu Zheng, Liu Guoliang, Liu Shiying  (female), Xu Yuhua  (female), Ji Dong, Yang Yang  (female), Yu Guoliang, Zhang Hong  (female), Zhang Xiaodong  (female), Miao Lijie  (female), Gou Zhongwen, Lin Dahui, Jin Yongde, Zhou Jinqiang, Hu Wenxin, Tao Lu’na  (female), Xie Minhao, Bao Mingxiao

Press and publications (49 members)

Ma Jing  (female, Hui ethnicity), Wang Yi, Wang Yibiao, Wang Xinfu, Wang Jide, Wang Xiaohong  (female), Shuang Chuanxue, Shi Peiwen, Lu Yongxiong, Feng Xiaoting  (female), Zhu Qi, Zhu Yonglei, Liu Jianming, Liu Chengyong, Liu Siyang, Sun Yeli, Sun Baolin, Li Yun  (female), Li Yan, Li Xuemei (female), Li Baoshan, Yang Xiaowei, Wu Yiqin, Wu Xuyang, Wu Jingyi  (female), Xin Guangwei  (Hui ethnicity), Wang Huiren, Zhang Qin  (female), Zhang Zicheng, Zhang Zhigang, Zhang Zhibing, Zhang Jianchun, Zhang Sutang, Chen Yangyong, Chen Weihong, Lin Liying  (female), Luo Chongwen  (female), Meng Dong  (female), Zhao Jianying, Hu Xiaohan, Yuan Bingzhong, Gu Qing, Guo Yuanyuan  (female), Hainizhati Tuohuti (Uygur ethnicity), Huang Zhijian, Han Jingqun, Zeng Qingjun, Cai Mingzhao, Liao Xiangzhong

Medicine and health (96 members)

Ma Jun  (female), Wang Chen, Wang Kun, Wang Yan, Wang Jun, Wang Guangfa, Wang Ningli, Wang Jian’an, Wang Jianjun  (the National Health Commission), Wang Guiqi, Wang Qiuju  (female, Man ethnicity), Wang Hesheng, Wang Xiaopin  (female), Fang Xiangming  (female), Basang Zhuoma (female, Zang ethnicity), Deng Xuliang, Lu Lianhe  (Man ethnicity), Fu Xiaobing, Bian Huijie  (female), Zhu Tongyu, Xiang Hua  (Tujia ethnicity), Liu Yun  (female), Liu Lianxin, Liu Linlin  (female), Liu Zexing, Liu Meilin  (female), Liu Qingquan, Sun Da, Sun Hong  (female), Sun Rong  (female), Hua Demi  (female, Hui ethnicity), Du Bin, Du Liqun  (female, Zhuang ethnicity), Li Li, Li Hao, Li Weimin, Li Guoqin, Li Haichao, Li Pengbin, Yang Yufei  (female), Yang Jiefu, Yang Aiming, Xiao Ran  (female), Wu Hao, Wu Bin  (female), Wu Peixin, Wu Xiaoke, Wu Zunyou, Wu Depei, Yu Yanhong  (female), Shen Jianzhong, Shen Hongbing, Song Shuli  (female), Zhang Yong  (the National Health Commission), Zhang Wenhong, Zhang Weibin, Zhang Lili  (female), Zhang Qicheng, Zhang Xuemin, Zhang Hongchun, Chen Min, Chen Yihan, Shao Feng, Ming Dong, Ji Jiafu, Shi Jun, Zhou Jun, Zhou Qing (female), Zheng Hong, Zheng Zhe, Feng Yinglu (female), Zhao Hong, Zhao Jiajun, Hu Shengshou, Shi Xiaoming, Yao Jianhong, Yao Shukun, Ao Hushan (Mongolian ethnicity), Xu Fengqin (female), Xu Congjian, Xu Anlong, Xi Huan, Gao Yongwen, Guo Yufen (female), Tang Xudong, Huang Wei, Huang Yu  (female), Huang Ailong, Cao Xuetao, Peng Jun, Dong Xiaoping, Jiang Jiandong, Fu Xiaoyun  (Miao ethnicity), Tong Anrong, Xie Liangdi, Huo Yong

Friendship with foreign countries (46 members)

Wang Min, Wang Zhongyi, Wang Maohu  (Hui ethnicity), Wang Yinfeng, Lu Sishe, Shi Haoyong, Lu Shaye, Liu Jinsong, Liu Xianzhong, Liu Xianfa, Liu Jieyi, Xu Jin, Du Zhanyuan, Yang Guangbin, Yang Mingjie, Wu Ken, Wu Jianghao, Qiu Huakang, Song Yanchao, Zhang Jun, Zhang Bo  (female), Zhang Bin  (the Chinese Academy of Social Sciences), Zhang Hanhui, Zhang Maoyu, Zhang Yifan, Chen Yin, Chen Xu, Lin Songtian, Luo Zhaohui, Zheng Zeguang, Zhao Mei  (female), Hu Wei, Qin Ming, Yuan Peng, Nie Furu, Gu Xueming, Xu Guangguo, Xu Feihong, Xu Yuning, Guo Jun, Tao Jian, Huang Suyun  (Li ethnicity), Xie Feng, Liao Liqiang, Yan Baoling  (female), Wei Haisheng

Welfare and social security (35 members)

Wang Ping, Wang Zhengwei, Deng Lin  (female), Long Mo  (female), Liu Qifang  (female), Qi Mingliang, Tang Tao, Sun Libin, Li Wenzhang, Li Qingzhong, Yang Yang  (female), Yang Jinbai, Wu Fan  (female), He Minghua, Zhang Jianbin, Zhang Chunsheng, Zhang Xiaomin, Lin Lu, Hu Jinglin, Fei Yingying  (female), Mo Rong  (Miao ethnicity), Xia Yanjun  (female), Qian Feng  (the Ministry of Veterans Affairs), Tang Chengpei, Nuo Min  (female, Mongolian ethnicity), Cao Hui, Chang Zhengguo, Jiang Liying  (female), Hui Jianlin, Cheng Kai, Cai Zhenhong, Guan Haoming, Li Yong, Ji Guoqiang, Dai Junliang

Environment and natural resources (85 members)

Yu Xuejun, Ma Jianhua, Wang Yuan  (female), Wang Shusheng, Wang Xinming, Fang Jingyun, Shi Bi, Lu Tiezhong, Ye Min, Yin Hong  (female), Piao Shilong  (Korean ethnicity), Liu Bao, Liu Guoyue, Liu Junlai, Jiang Guibin, Sun Li  (female), Sun Xuetao, Li Bin, Li Ying  (female, Man ethnicity), Li Fanrong, Li Shupeng, Li Yupeng  (female), Li Jinfa, Li Baoquan, Li Gensheng, Wu Jian, Wu Zhongmin, Wu Ruijun  (female), Qiu Qiwen, He Guangshun, Yu Guodong, Yu Weiping, Gu Shuzhong, Ying Hanjie, Xin Baoan, Min Qingwen, Wang Dongjin, Song Hailiang, Zhang Rui  (female), Zhang Ganlin, Zhang Xingying, Zhang Zhiyang, Zhang Haiwen  (female), Wu Qiang, Ou Qingping, Yi Jun, Yue Zhongming, Zheng Binyong, Zhao Song  (female, Man ethnicity), Zhao Yingmin, Zhao Jianze, Hu Songqin  (female), Duan Xuru, Hou Wei, Ao Hong, Qian Zhimin, Ni Jinren, Xu Xuehong  (female), Ling Yueming, Gao Jixi, Gao Zhiguo, Huang Runqiu, Huang Miansong  (Hui ethnicity), Mei Yu, Cao Rong, Gong Jiandong, Zhang Jianhua, Ge Quansheng, Jiang Qi, Jiang Xuguang, Jiang Xingwei, Han Jun, Han Jianhua  (Salar ethnicity), Fu Shenglei, Jiao Nianzhi, Tong Jinnan , Wen Shugang, Lu Quanzhong, Cai Zhongping  (Yao ethnicity), Zhai Qing, Li Jundong, Yan Qin  (female), Dai Houliang, Wei Keliang, Wei Yuansong

Ethnic minorities (101 members)

Ma Wenliang  (Hani ethnicity), Ma Hancheng  (Hui ethnicity), Ma Xulin  (Dongxiang ethnicity), Ma Xiaoli  (female, Bonan ethnicity), Wang Biao  (Dong ethnicity), Wang Honghong  (female, Hui ethnicity), Wei Chang  (female, Nu ethnicity), Wei Wei  (female, Bouyei ethnicity), Wei Zhaohui  (female, Zhuang ethnicity), Wei Zhenling  (female, Maonan ethnicity), Tashi Dhondup (Zang ethnicity), Muhebaier · Abuduer (female, Uzbek ethnicity), Yin Lu  (female, Man ethnicity), Bayinkexi (Mongolian ethnicity), Yukesaike Xijiaaiti (Tajik ethnicity), Jiare · Luosangdanzeng  (Zang ethnicity), Men Fayan  (Achang ethnicity), Baima Yuzhen (female, Monba ethnicity), Feng Chunlin  (Gelao ethnicity), Bianba Tashi (Zang ethnicity), Bianba Lhamo (female, Zang ethnicity), Jierla Yishamuding (Uygur ethnicity), Quan Zhenzi  (female, Korean ethnicity), Daluo (Lhoba ethnicity), Dazha Garangtuobu Danlaxijiangcuo (Zang ethnicity), Dawa  Tsering (Zang ethnicity), Yaosidan (Zang ethnicity), YilizhatiAihemaitijiang (Uygur ethnicity), Yierzhati Zhada (Tatar ethnicity), Xiang Dong  (Tujia ethnicity), Liu Ying  (female, Bai ethnicity), Liu Jianbo  (Man ethnicity), Liu Yuanyuan  (female, Miao ethnicity), Yang Yi  (female, Hui ethnicity), Guan Tiangang  (female, Man ethnicity), Guan Fangfang  (female, Xibe ethnicity), Su Haizhen  (female, Jing ethnicity), Du Mingyan  (female, Ewenki ethnicity), Li Jian  (Dong ethnicity), Li Weiguo  (Qiang ethnicity), Li Yuchun  (female, De'ang ethnicity), Li Longxi  (Korean ethnicity), Li Donghao  (Korean ethnicity), Li Yingxin  (female, Man ethnicity), Li Yiwana (female, Va ethnicity), Yang Fang  (female, Jino ethnicity), Yang Ning  (female, Bai ethnicity), Yang Xiangqun  (Deirung ethnicity), Yang Yuanyan  (female, Jing ethnicity), Yang Yuni  (female, Hani ethnicity), Wu Yuhong (female, Gaoshan ethnicity), He Jing  (female, Man ethnicity), Zou Qiguo  (Li ethnicity), Huai Limin  (female, Mongolian ethnicity), Zhang Min  (female, Blang ethnicity), Alifujiang Kadeer (Kirgiz ethnicity), Ayimusha Tuohetahong (female, Kirgiz ethnicity), Naribilige (Mongolian ethnicity), Ou Yanling  (female, Mulam ethnicity), Zhoigar  (female, Zang ethnicity), Zhuo Junjia  (female, Jingpo ethnicity), Mingji Cuomu (female, Zang ethnicity), Ang Wang  (Zang ethnicity), He Lianghui  (Naxi ethnicity), Jin Hua  (female, Mongolian ethnicity), Jin Xian  (Korean ethnicity), Zhou Xianwang  (Tujia ethnicity), Meng Xianming  (Hui ethnicity), Zhao Yan  (Man ethnicity), Zhao Jin  (Yi ethnicity), Zhao Kunyu  (female, Hezhe ethnicity), Zhao Deming  (Yao ethnicity), Hu Jiangmei  (female, Pumi ethnicity), Halimulati·Abudureheman (Uygur ethnicity),  Hadeerbieke·Hamuzha (Kazak ethnicity), Zhong Ying (female, Bai ethnicity), Xianggen·Badengduoji (Zang ethnicity), Xianggen Bianmarenqing (Zang ethnicity), Hou Guifen  (female, Miao ethnicity), Zhu Chunxiu  (female, Yi ethnicity), Na Mula (female, Ewenki ethnicity), He Dan  (female, Tujia ethnicity), He Yingchun  (female, Yugur ethnicity), Ban Guo  (Zang ethnicity), Ling Yun  (female, Oroqen ethnicity), Gao Wei  (Mongolian ethnicity), Gao Jilan  (female, Lisu ethnicity), Guo Jifu  (Man ethnicity), Langjie Lacuo (female, Zang ethnicity), Huang Wei  (female, Lahu ethnicity), Huang Liyun  (female, Dai ethnicity), E Xiaomei  (female, Daur ethnicity), E Chongrong  (Tu ethnicity), Sui Qing  (female, Mongolian ethnicity), Qiong Se (Zang ethnicity), Han Wenlin  (Salar ethnicity), Meng Aijun  (Sui ethnicity), Lei Xun  (She ethnicity), Gama Zedeng (Zang ethnicity), Xiong Tianfang  (female, Achang ethnicity), Teng Shujing  (female, Tujia ethnicity)

Religious bodies (69 members)

Ma Wenyun  (Dongxiang ethnicity), Ma Yuexiang  (Hui ethnicity), Wang Yuesheng, Tashi Jiancai  (Zang ethnicity), Xin Cheng, Zheng Ci, Dongbaozhongba · Hutuketu (Zang ethnicity), Dai Junfeng  (Hui ethnicity), Yin Shun, Nima Qiongla (Zang ethnicity), Ji Hongzhong, Jiangbai Lasang(Zang ethnicity), Li Shan, Li Guangfu, Yang Jie  (Hui ethnicity), Yang Wanli  (Hui ethnicity), Yang Yongqiang, Yang Faming  (Hui ethnicity), Yang Guanjun  (Hui ethnicity), Wu Wei, Wu Weiqing, Wu Jianlin, Wu Lizhi, Shen Bin, Zhang Keyun, Zhang Jintao, Zhang Chengda, Zhang Gaocheng, Abudurekefu · Tumuniyazi (Uygur ethnicity), Adilijiang·Ajilikemu (Uygur ethnicity), Zhigongqiongcang· Luosangqiangba (Zang ethnicity), Chang Shan, Pagbalha Geleg Namgyai  (Zang ethnicity), Pashong Lielongzhuangmeng (Dai ethnicity), Yue Fusheng, Jin Hongwei  (Hui ethnicity), Zong Xing, Fang Xingyao, Meng Zhiling, Meng Qinglu, Hu Chenglin, Hu Xuefeng  (Mongolian ethnicity), Luozhuo Jiacuo (Zang ethnicity), Drubkhang·Tubtan Khaidrub (Zang ethnicity), Panchen Qoigyi Gyaibo (Zang ethnicity), Xu Yulan  (female), Xu Xiaohong, Gao Ming, Guo Jincai, Guomangcang· Luozangzongzhejiacuo (Zang ethnicity), Tang Chengqing, Sangjie · Jiacuo (Mongolian ethnicity), Huang Xinyang, Chang Zang, Han Shujun  (Hui ethnicity), Shi Benxing, Shi Chonghua, Dao Ci, Xie Rongzeng, Jin Yunpeng, Lei Shiyin, Cai Bingrui, Yan Jue, Saichi · Quejiluozhijiacuo (Zang ethnicity), Hui Ming, Fan Hongen, Pan Xingwang, Pan Zhixian, Mu Kefa  (Hui ethnicity)

Specially invited figures from Hong Kong (124 members)

Ma Guangru  (female), Wang Liping, Wang Mingfan, Wang Yumin, Wang Sidong, Wang Tingcong, Wang Xiangming, Wang Huizhen  (female), Che Hongjian, Wen Hongwu, Fang Wenxiong, Yin Zonghua, Deng Youcai, Deng Xuanhongyan  (female), Deng Jianrong, Deng Qinghe, Lu Yeliang, Lu Jinrong, Ye Yongcheng, Ye Jianming, Lyu Jian, Lyu Yaodong, Zhu Mingquan, Zhu Dingjian, Zhu Xinsheng, Zhuang Zixiang, Liu Yecheng, Liu Yeqiang, Liu Jianghua, Guan Baihao, Jiang Dake, Sun Yu, Sun Shaowen, Sun Qingye, Su Changrong, Su Shaocong, Su Qingdong, Du Jiaju, Li Shan, Li Dahong, Li Zijian, Li Yuehua (female), Li Wenjun, Li Minbin, Li Weibin, Li Junhao, Li Zeju, Li Jiajie, Li Zhenqiang, Yang Shaoxin, Yang Lishan  (female), Lian Zhen'en, Wu Huajiang, Wu Lianghao, Wu Jiezhuang, Wu Zongquan, Wu Huti , Qiu Dachang, He Hanquan, He Yongchang, He Junyao, Pansy Ho Chiu-king (female), She Decong, Yu Pengchun, Zhang Guorong, Chen Dong, Chen Yin, Chen Wenzhou, Margaret Chan Fung Fu-chun (female), Chen Hongyi, Chen Ouming, Chen Hongtian, Chen Henli, Chen Qingxia  (female), Chen Ruijuan  (female), Shao Jiahui, Fan Junhua, Lin Longan, Lin Shijian, Lin Jianyue, Luo Yonggang, Luo Zhuojian, Zhou Chunling  (female), Zhou Houli, Zheng Zhigang, Meng Lihong (female), Raymund Chao, Hu Jianjiang, Sunny Chai, Shi Ronghuai, Shi Qingliu, Shi Weixiong, Yao Zhisheng, Yao Maolong, Tang Yingnian, RongYongqi, Huang Shaokang, Huang Ruohong, Huang Minli, Huang Jinhui, Cao Qidong, Gong Yongde, Gong Junlong, Liang Zhixiang, Liang Zhenying, Tu Haiming, Peng Yunxi  (female), Peng Yaojia, Dong Wulingling  (female), Shi Kuanyun  (Mongolian ethnicity), Zeng Weixiong, Zeng Zhiming, Lai Haimin, Zhan Hongliang, Cai Jiazan, Cai Rongxing, Cai Guanshen, Cai Huanglingling  (female), Liao Changjiang, Tan Yunzhi  (female), Tan Jinqiu, Fan Minhua, Yan Jianguo, Wei Mingde  (Hui ethnicity)

Specially invited figures from Macao (29 members)

Ma Zhiyi, Ye Zhaojia, Liu Yahuang, Ruan Jiankun, Li Congzheng, Li Jiaming (female), Wu Shifang, Wu Zhiliang, Qiu Tingbiao, Edmund Ho Hau Wah, He Runsheng, He Fuqiang, He Youlong, He Jialun, Zhang Mingxing, Zhang Zongzhen, Chen Huaqiang, Chen Mingjin, Chen Jimin (female), Ou Anli, Luo Yilong, Ke Lan (female), Mo Zhiwei, Gao Jinhui, Huang Liuquan, Huang Jiezhen (female), Cui Shichang, Cui Zhitao, Liang Shaopei

Other specially invited figures (83 members)

Yu Jianhua, Wang Wei  (military), Wang Jian, Wang Tian, Wang Zhiliang, Wang Changlin, Wang Guilin, Wei Changjin, Fang Lin, Deng Zhonghua, Long Zhuangwei  (Miao ethnicity), Rong Guiqing, Xixima(Zang ethnicity), Ren Qinghua  (female, Tujia ethnicity), Liu Jian, Liu Wanlong, Liu Yayong, Liu Nianguang, Liu Dewei, Jiangyong Xirao (Zang ethnicity), Tang Xiaoou, Qi Fabao, Qi Zhifeng, Sun Yang, Sun Herong, Li Lan  (female), Yang Guangyue  (Naxi ethnicity), Yang Liwei, Xiao Yi, Wu Shizhong  (Miao ethnicity), He Song, Zhang Ping, Zhang Ying  (female), Zhang Yihu, Zhang Liping, Zhang Zhongkai, Zhang Xueqing, Zhang Haihua  (female), Chen Yueqi , Yu Ruifen  (female), Luo Yichang, Zhou Li, Zhou Xiaoying  (female), Zhou Zhiguo, Zhou Li'an, Zheng Dui  (Zang ethnicity), Zheng Baobao, Qu Qingchao, Liu Fang  (female), Duan Wenhui, Yu Guang, Hong Jiexu, Fei Junlong, Yao Danjiang, Yao Yongliang, Luo Zhengming, Yuan Yaxiang, Nie Zexu, Jia Yulin, Gu Aiyun  (female), Xu Shilong, Guo Jihui, Tang Yong, Sangding Duojipamu Deqingquzhen (female, Zang ethnicity), Sang Fuhua, Du Yuanfang, Huang Guoxian, Cao Fei  (female), Sheng Bin, Ma Zhenjun, Liang Yingyu  (female), Long Keping, Ge Junbo, Dong Qingshi, Yu Dingcheng, Cemolin Tenzintinley (Zang ethnicity), Fu Jianguo, Tong Peiyou, Xie Hong  (female), Fan Chunhai, Li Changjin, Yan Xiaodong, Wei Gang


Copyright © The National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference.
All rights reserved. Presented by China Daily.
京ICP备08100501号-1